MEDIATIZÁLT TEREK :: Térinformatika és Atmoszféra
Bevezetés * ParaIroda * IRL terek * Atmoszféra 3D * Szenzorlabor * Ütemterv * Résztvevők __________________
Térinformatika és atmoszféra

Mit
Adat és információ terek tervezése építészeti koncepciókkal, atmoszféra mint egy tér meghatározó tulajdonsága a funkción túl.

Hogyan
Működő Flash websiteok valódi feladathoz.

Kik
Sfsz + érdeklődő mokkos, ez esetben legjobban megvalósulhat a mokk fejlesztés + aether szándék szintézise.

Tdk téma építész vagy technológia oldalról.

 
ST Locative fotó és szövegtár

készülő flash 3d navigáció, az ST épületet modellezve, időben és térben elhelyezhető fotók és szövegek megjelenítésére. ismert bug: clipping. December 20, 2004
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
===============================================================

Mediatörténeti kronológia szerver és flash térnavigáció


Cél egy használható és atmoszférikus flash térszerkezet kiallakítása médiatörténeti kronológiai adatok megjelenítésére.

Fontos szempont az atmoszféra, a tér-esztétika, valóság konnotációk. A projekt folyamán számos modellt kipróbálunk, egyeseket valóságban is megépítve hogy egy építész gondolkodásmódjával és eszközeivel fejlesztett digitális adat teret jozzunk létre.Saját (+aether) referenciák feladatoptimalizált atmoszférikus flash-terekredinamikusan generál mikroformák és táncosok adat-tere


pragmatikusabb iskola és fraktálok


egy sajátos föld-visszaforgatás és möbiusz szöveg tér

© Somlai Fischer Szabolcs és MOKK www.aether.hu és www.mokk.bme.hu